Strony prowadzące do Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Kargowej przeniesione