Ochotnicze Straże Pożarne otrzymają dodatkowy sprzęt

Ochotnicze Straże Pożarne w naszej gminie wzbogacą się o kolejne sprzęty, które wkrótce zostaną zakupione dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Funduszu Sprawiedliwości. We wtorek w Gorzowie Wielkopolskim Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś ze skarbnikiem Marią Szewczyk podpisali umowę o dotację na kwotę 19.800,00 zł.

Spotkanie seniorów w ramach XX Lubuskiego Tygodnia Seniora

W dniu 11 października 2018 roku o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kargowej odbyło się spotkanie Seniorów obchodzone w ramach XX Lubuskiego Tygodnia Seniora pod honorowym patronatem Elżbiety Anny Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego. Uroczystość uświetniła obecność dostojnych gości, którzy świętowali jubileusz pożycia małżeńskiego.  

Kolejne spotkanie z partnerami z Niemiec w ramach projektu pn. „Poznajmy się bliżej”

W dniach 12-13.10. br. zrealizowano projekt z Funduszu małych Projektów (FMP) w euroregionie „Sprewa – Nysa –Bóbr” dla programu Współpracy INTERREGVA Branderburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej współpracy Terytorialnej, pn. „Poznajmy się bliżej”.

Celem projektu było umocnienie współpracy transgranicznej i sąsiedzkiej pracowników samorządów gmin Kargowa i Schulzendorf, ich jednostek organizacyjnych oraz rad miejskich.

„Miejscami bitew Powstania Wielkopolskiego” - rajd motocyklowy

13 października 2018 r. naszą miejscowość odwiedzili członkowie Motocyklowego Stowarzyszenia Pomocy Polakom za Granicą WSCHÓD - ZACHÓD im. rotm. Witolda Pileckiego, którzy uczestniczyli w rajdzie „Miejscami bitew Powstania Wielkopolskiego” odbywającego się na zakończenie sezonu motocyklowego. Celem rajdu było odwiedzenie miejsc bitew i grobów powstańców. Jednym z punktów na szlaku rajdu była Kargowa. Przywitał ich starosta zielonogórski Dariusz Wróblewski i dyr. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Zbigniew Michalski.

Uroczyste przyjęcie pierwszoklasistów w poczet szkoły

W dniu 15 października 2018 r. w sali gimnastycznej przy ul. Kościelnej - 66 pierwszoklasistów zostało pasowanych na uczniów Szkoły Podstawowej w Kargowej im. Kapitana Więckowskiego.

Dyrektor Zbigniew Michalski w swoim wystąpieniu przyznał, że właśnie spotkania: podczas którego ci młodzi ludzie są symbolicznie przyjmowani w poczet szkoły i to na którym absolwenci ze szkołą się żegnają, budzą najwięcej emocji.

Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kargowej

Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kargowej.

Zmiana w przepisach dotyczących szkód łowieckich

Z dniem 23 sierpnia br. zmieniły się przepisy Prawa łowieckiego dotyczące szacowania szkód łowieckich. Zmiana dotyczy przede wszystkim miejsca składania wniosku o szacowanie. Według nowelizacji ustawy z kwietnia tego roku wnioski składało się do urzędów gmin, teraz należy się z nimi udać do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. Zmiana nastąpiła również w składzie komisji szacującej, w której do tej pory brali udział sołtysi lub przedstawiciele urzędów gmin. Po zmianie mają zastąpić ich przedstawiciele wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego

Zgłoszone zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Zgłoszone zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Przedstawiamy zadnia zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Zapraszamy do głosowania nad wybranymi zadaniami.

Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej położonej w Kargowej

Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej położonej w Kargowej

Zakończono remont placu zabaw w parku przy ul. Wolsztyńskiej

Można już korzystać ze zmodernizowanego placu zabaw w parku miejskim. W ramach remontu zamontowano jedenaście nowych urządzeń zabawowych: sześciokąt wielofunkcyjny, stożek obrotowy, huśtawka ważka, karuzela tarczowa, zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, piaskownica z bali, bujak rower, bujak statek, zjeżdżalna, domek dla maluchów. Dodatkowo wymieniono ogrodzenie placu zabaw na drewniane.

Strony