Zaproszenie na spotkanie w sprawie uciążliwych zapachów

Zapraszam Państwa na spotkanie w sprawie uciążliwości zapachowych, których źródłem są fermowe hodowle zwierząt i drobiu w Kargowej, a także oczyszczalnia ścieków.

W spotkaniu uczestniczyć będzie Wojewódzki Lubuski Inspektor Ochrony Środowiska  w Zielonej Górze - Pan Mirosław Ganecki, Poseł Jerzy Materna, Powiatowy Lekarz Weterynarii - Pan Czesław Kochajkiewicz, Starosta Zielonogórski – Dariusz Wróblewski.

Wymiana oświetlenia na placu wokół ratusza

Na początku sierpnia br. wymieniliśmy osiem słupów oświetleniowych, z oprawami ledowymi, przy ul. Rynek w Kargowej. Czas zrobił swoje, korozja znacznie uszkodziła ponad trzydziestoletnie słupy, powodując zagrożenie dla ludzi. Zamontowano osiem aluminiowych słupów, po dwie oprawy oświetleniowe na każdym. Oprawy umieszczone wyżej skierowane są na przyległe jezdnie, natomiast oprawy umieszczone niżej oświetlają plac ratuszowy. Koszt wymiany ośmiu lamp na placu i dziewiątej wymienionej na rogu ulicy, przy restauracji, wyniósł 62 tys. zł.

Poszukujemy informacji o powstańcach wielkopolskich

Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Kargowej szuka informacji o mieszkańcach Kargowej, którzy walczyli w Powstaniu Wielkopolskim. Szczególnie tych, którzy przeprowadzili się do Kargowej po II wojnie światowej. Cenne będą wszelkie informacje na temat naszych bohaterów. Proszę się kontaktowanie się z prezesem koła TPPW Danutą Wróblewską lub pracownikiem promocji w Urzędzie Gminy.

Polsko-Niemieckie Spotkanie z Tradycją i Folklorem

Polsko-Niemieckie Spotkanie z Tradycją i Folklorem

2 września 2018 r. plac przy sali wiejskiej w Smolnie Wielkim

Nestlé poszukuje pracowników

Nestlé Polska S.A. Oddział w Kargowej poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach:

- Lider Brygady Produkcyjnej,

- Operator Produkcji (Technik),

- Pracownik Produkcji,

- Ślusarz-Spawacz.

Ogłoszenie o konsultacjach

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.54.2018 Burmistrza Kargowej z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.

Mieszkańcy walczą ze smrodem

Mieszkańcy walczą ze smrodem.

Źródło: Na Temat (Czwartek, 9 sierpnia 2018 r.)

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 13 sierpnia 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.

Porządek obrad:

1. Otwarcie komisji i stwierdzenie kworum.

Wpis pamiątkowy Premiera do Kroniki Urzędu w Kargowej

Podczas krótkiej wizyty w Kargowej, Premier Mateusz Morawiecki dokonał pamiątkowego wpisu do Kroniki Urzędu Miejskiego, który brzmi:

„Dla Urzędu Miasta w Kargowej z podziękowaniem za ciepłe przyjęcie i dbałość o pamięć historyczną, fundament lepszej przyszłości Polski”.

Mateusz Morawiecki

31.07.2018

Strony