koronawirus

Prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim

Drodzy Mieszkańcy,

Z uwagi na podjęte działania ochronne w walce z koronawirusem, w trosce o zdrowie Państwa oraz naszych pracowników prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Urzędzie Miejskim w Kargowej  oraz gminnych jednostkach organizacyjnych. Jeśli sprawy nie są pilne prosimy o odłożenie ich na późniejszy termin. Poniżej podajemy zalecane formy kontaktu:

Spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W związku z sytuacją występowania koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego. W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś, podinspektor ds. zarzadzania kryzysowego – Szymon Wawrzynowicz, zastępca Burmistrza – Marta Paron, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Zbigniew Michalski, Kierownik OPS Anna Wierzbińska, sekretarz gminy, skarbnik gminy.

Informacja dotycząca XVI sesji Rady Miejskiej w Kargowej

Szanowni mieszkańcy,

z uwagi na konieczność podjęcia działań ochronnych w walce z koronawirusem Covid-19, odwołuję najbliższą XVI sesję Rady Miejskiej w Kargowej, która zaplanowana była na 16 marca 2020 r.

Zawieszenie treningów klubów sportowych

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 Burmistrz Kargowej poleca zawiesić do odwołania treningi klubów sportowych na terenie Gminy Kargowa. Zaleca również unikanie dużych skupisk ludzi oraz ograniczenie kontaktów osobistych wśród ludzi młodych.

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Komunikat dot. zamknięcia placówek

W związku z Poleceniem Wojewody Lubuskiego oraz rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2  Burmistrz Kargowej informuje o zawieszeniu działalności Dziennego Domu Seniora oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej Gniazdo do dnia 25 marca br. (okres może ulec wydłużeniu w zależności od rozwoju sytuacji).

Informacje dotyczące koronawirusa

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Europie informujemy, że wszelkie informacje na ten temat znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia w zakładce „co musisz wiedzieć o koronawirusie”: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie tam znajduje się również numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590 oraz pod linkiem:

Strony