konsultacje społeczne

Raport podsumowujący konsultacje społeczne dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa

Raport podsumowujący konsultacje społeczne dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kargowa, zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kargowa dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kargowa

Zarządzenie Burmistrza Kargowej w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kargowa dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kargowa

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kargowa w celu wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kargowa w celu wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw.

Zmiana formy konsultacji społecznych dotyczących statutów sołectw

Mając na uwadze przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID 19 informujemy, że zostają odwołane wszystkie zebrania wiejskie wyznaczone na czas od 30 marca 2020 r. do 6 kwietnia 2020 r., których celem było przeprowadzenie konsultacji statutów wszystkich sołectw.

Poniżej zarządzenie Burmistrza Kargowej i ogłoszenie o zmianie formy konsultacji statutów sołectw.

Konsultacje społeczne w celu wyrażenia opinii o projektach statutu jednostek pomocniczych

W związku art. 35 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r poz. 506 ze zm.)  oraz Zarządzeniem Burmistrza w Kargowej Nr 0052.26.2020 z dnia 4 marca 2020 r. Burmistrz Kargowej zaprasza mieszkańców Gminy Kargowa do konsultacji społecznych w sprawie projektów uchwał w sprawie statutów sołectw.