Zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Kargowej przypomina rolnikom Gminy Kargowa o możliwości ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego  w okresie od 01 lutego 2021 roku do 31 lipca 2021 roku należy złożyć w terminie od 02 sierpnia 2021 do 31 sierpnia 2021. ( pokój nr 3 ).

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

 30,00 zł * na 1  DJP - średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła - jeżeli posiada.

 

Średnią roczną liczbę Dużych Jednostek Przeliczeniowych ( DJP ) rolnik podaje we wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie dokumentu  wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającego informacje o liczbie  dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

Burmistrz Kargowej