Zmiana zasad obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Kargowej

Szanowni Państwo,

w związku ze wzrostem zachorowań spowodowanych wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzeniem nowych obostrzeń w całym kraju informujemy o zmianie zasad obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Kargowej.

Od dnia 22 marca br. do odwołania obsługa bezpośrednia interesantów zostaje ograniczona.

Prosimy aby kontakt z Urzędem Miejskim w Kargowej odbywał się przede wszystkim
z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej. 

Centrala Urzędu Miejskiego w Kargowej: 68 35 25 131.

Ogólny adres poczty elektronicznej Urzędu Miejskiego: urzad@kargowa.pl

Zachęcamy do załatwiania spraw przez ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza urzędu na platformie ePUAP adres: /l5r6d3m9g1/skrytka

Osoby, które nie mają profilu zaufanego, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej (lista banków https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp), bez konieczności wizyty w urzędzie.

W przypadku braku możliwości złożenia pisma w ww. sposób można je składać w wersji papierowej, wrzucając do zawieszonej na drzwiach wejściowych do urzędu skrzynki.
Na pismach wrzuconych do skrzynki prosimy wpisać numer telefonu kontaktowego.

Płatności z tytułu zobowiązań podatkowych można uiszczać przelewem elektronicznym lub wpłacać bez prowizji bezpośrednio w placówce Banku  Spółdzielczego w Kożuchowie Oddział w Kargowej na wskazane w decyzji podatkowej konto bankowe.                     

 

 

BURMISTRZ

/-/ JERZY FABIŚ