Zmiana nazwy ulicy 27 STYCZNIA?

Do burmistrza Kargowej wpłynęło pismo z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., którym poinformowano nas, że Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu uznał nazwę ulicy 27 Stycznia za podlegającą ustawie z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej czyli przeznaczoną do zmiany jej nazwy. Jednocześnie wojewoda prosi o podanie propozycji nowej nazwy ulicy. W odpowiedzi na pismo poinformowaliśmy, iż według naszej wiedzy geneza nadania ulicy nazwy 27 Stycznia jest związana z walkami w obronie Kargowej podczas drugiego rozbioru Polski.

Zgodnie z ustawą, jeżeli Rada Miejska w terminie do 31 sierpnia 2017 r. nie zmieni nazwy ulicy, wówczas wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze o zmianie nazwy. 

W naszej odpowiedzi do wojewody jasno określiliśmy swoje stanowisko, wyjaśniając, że nazwa ta nie jest związana z okresem komunizmu lecz z walką w obronie Kargowej, która miała miejsce w dniu 27 stycznia 1793 r. i prosimy o przyjęcie naszego stanowiska. W przypadku gdyby jednak wojewoda nie uwzględnił naszych wyjaśnień wskazaliśmy propozycję zmiany nazwy ulicy na „Poznańską”. W ocenie burmistrza i przedstawicieli Rady, nazwa ta będzie odpowiadała przyjętemu nazewnictwu drogi krajowej przecinającej miasto czyli nazwie ulicy Sulechowska i Wolsztyńska.

(W załączeniu skan pisma z LUW i odpowiedź na pismo).