Zmiana godzin funkcjonowania PSZOK

UWAGA

Spółka Tonsmeier Zachód z siedzibą w Kiełczu informuje, że w porozumieniu ze Związkiem Międzygminnym „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” zmienione zostały godziny funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanych na terenie Gminy Kargowa w następujących dniach:

31 października i 10 listopada 2017 r. PSZOK będzie czynny do godziny 16.00, a w dniach 2 listopada, 22 grudnia i 23 grudnia 2017 r. PSZOK będzie nieczynny.