Zmiana formy konsultacji społecznych dotyczących statutów sołectw

Mając na uwadze przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID 19 informujemy, że zostają odwołane wszystkie zebrania wiejskie wyznaczone na czas od 30 marca 2020 r. do 6 kwietnia 2020 r., których celem było przeprowadzenie konsultacji statutów wszystkich sołectw.

Poniżej zarządzenie Burmistrza Kargowej i ogłoszenie o zmianie formy konsultacji statutów sołectw.