Zgłaszanie wniosków suszowych

Z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (Dz.U. poz. 1009) informuję, że zgłaszanie i rozpatrywanie wniosków o oszacowanie strat w uprawach spowodowanych przez suszę dokonuje się poprzez aplikację publiczną, bez udziału komisji.

Dodatkowe informację dotyczące szacowania szkód można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo

Bezpośredni link do aplikacji:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

W celu zalogowania się do aplikacji niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego, który można potwierdzić w Urzędzie Miejskim w Kargowej (pokój nr 6). Przed wizytą w urzędzie należy zarejestrować się i założyć konto na platformie ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal

Wnioski suszowe można składać do dnia 15 października 2020 r.

 

Burmistrz Kargowej

                                           /-/ Jerzy Fabiś