Zgłaszanie wniosków suszowych

Z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  ( Dz.U. poz. 1009) informuję, że zgłaszanie i rozpatrywanie wniosków o oszacowanie strat w uprawach spowodowanych przez suszę dokonuje się poprzez aplikację publiczną, bez udziału komisji.

Dodatkowe informację dotyczące szacowania szkód można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/cyfryzacja-szacowania-strat-spowodowanych-przez-susze

Bezpośredni link do aplikacji:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza

Burmistrz Kargowej

/-/ Jerzy Fabiś 

 

Zdjęcie: ShutterStock

 

źródło: ShutterStock