Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kargowej po raz piąty uczestniczył w akcji Bicie rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Po raz piąty nasza szkoła skorzystała z zaproszenia Fundacji WOŚP do udziału w  akcji pod hasłem: Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) przez jak największą liczbę osób. Wydarzenie to miało miejsce w sali gimnastycznej na ul. Szkolnej podczas Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca przypadającego 16 października 2017 r. Cała akcja trwała pół godziny ( 1200 – 1230) i polegała na jednoczesnym  wykonywaniu resuscytacji tzn. 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechów ratowniczych. Mieliśmy do dyspozycji 10 fantomów, które otrzymaliśmy od Fundacji WOŚP i zaprzyjaźnionych instytucji.

Do udziału  w tym przedsięwzięciu zaangażowaliśmy  łącznie  ponad 130 osób, m. in.  uczniów klas I, klas IV, gimnazjalistów, nauczycieli, dyrekcję, woźnych. Zaprosiliśmy gości, m.in. pielęgniarkę, rodziców, przedstawicieli naszej Gminy i Gminnego Centrum Kultury.  Po raz drugi zaangażowaliśmy do akcji dzieci z oddziałów przedszkolnych, które wykonywały resuscytację na swoich misiach – pluszakach wspólnie  z ćwiczącymi na fantomach. Widok maluchów, starszych dzieci i dorosłych uczestników akcji, ćwiczących jednocześnie, był bardzo wzruszający.

Udział w  akcji  stał się wspaniałą okazją  do zintegrowania się wszystkich uczestników. W formie świetnej zabawy propagowaliśmy wiedzę na temat resuscytacji i przekonywaliśmy, jak łatwą czynnością  jest    udzielanie pierwszej pomocy drugiemu człowiekowi.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy pomagali w  przygotowaniu i przeprowadzeniu całej imprezy.

Organizatorzy:

Ewa Barczewska – koordynator programu Ratujemy i Uczymy Ratować

Maria Małycha

Małgorzata Malicka – Kurzak

Dominika Krzystek