Zebranie wiejskie wybory sołtysa we wsi Obra Dolna.

28 lutego br. w świetlicy wiejskiej w Obrze Dolnej odbyło się zebranie wyborcze sołtysa i rady sołeckiej. Na 89 uprawnionych do głosowaniu w zebraniu udział wzięło 47 mieszkańców wsi tj. 53 %.


O godz. 18.00 Przewodniczący Zebrania Pan Krzysztof Woziński - Z-ca Burmistrza upoważniony przez Burmistrza Kargowej Sebastiana Ciemnoczołowskiego otworzył posiedzenie witając wszystkich przybyłych.


Z-ca Burmistrza zapoznał obecnych z ordynacją wyborczą do wyborów sołtysa i rady sołeckiej, a pod koniec zebrania odpowiadał na zgłoszone pytania.


Jedynym zgłoszonym przez zebranie wiejskie kandydatem na sołtysa był Pan Michał Zielonka, pełniący tę funkcję od 8 lat. W wyniku wyborów, zgodnie z ustaleniami Komisji Skrutacyjnej Pan Michał Zielonka został wybrany sołtysem wsi Obra Dolna na kadencję 2010-2014 uzyskując 47 głosów.

Decyzją zebrania wiejskiego ustalono 6-cio osobowy skład Rady Sołeckiej, do którego weszli państwo: Michał Matysik, Dariusz Kurasiak, Małgorzata Zewar, Krzysztof Zygmunt, Teresa Krajewska, Honorata Kulus.