Zebranie wiejskie wybory sołtysa we wsi Dąbrówka

Wczoraj 7 marca br. w świetlicy wiejskiej w Dąbrówce odbyło się zebranie wyborcze sołtysa i rady sołeckiej. Na 86 uprawnionych do głosowaniu w zebraniu udział wzięło 30 mieszkańców tej wsi tj. 35 %.


O godz. 18.00 Przewodniczący Zebrania Pan Krzysztof Woziński – Z-ca Burmistrza, upoważniony przez Burmistrza Kargowej Sebastiana Ciemnoczołowskiego otworzył posiedzenie witając wszystkich przybyłych.
Z-ca Burmistrza zapoznał obecnych z ordynacją wyborczą do wyborów sołtysa i rady sołeckiej, a pod koniec zebrania odpowiadał na poruszone tematy.


Mieszkańcy Dąbrówki na sołtysa wsi wysunęli kandydaturę Pani Agnieszki Hamrol piastującej tę funkcję od 8 lat.
W wyniku tajnych wyborów, zgodnie z ustaleniami Komisji Skrutacyjnej Pani Agnieszka Hamrol została wybrana sołtysem wsi Dąbrówka na kadencję 2010-2014 uzyskując 27 głosów.


Decyzją zebrania wiejskiego ustalono 4-ro osobowy skład Rady Sołeckiej, do którego weszli państwo: Wiktor Krajewski, Krystyna Rysman, Janina Chołuj, Wiesław Chołuj. W zebraniu uczestniczyli: Pan Janusz Skopowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz Pani Barbara Dębicka radna Rady Miejskiej w Kargowej.