Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kargowa w celu wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kargowa w celu wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw.

Do pobrania: