Zarządzenie Nr OR. 0151-84/10 Burmistrza Kargowej z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kargowej

Do pobrania: