Zarządzenie nr 0050.49.2011 Burmistrza Kargowej z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Do pobrania: