Zarządzenie nr 0050.48.2011 Burmistrza Kargowej z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dzi

Do pobrania: