Zarządzenie Nr 0050.47.2011 Burmistrza Kargowej z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Do pobrania: