Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych Obra Dolna i Stary Jaromierz”

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych Obra Dolna i Stary Jaromierz”.

Do pobrania: