Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Miejskiej

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ) w dniu 4 grudnia 2017 r. /poniedziałek/ odbędzie się  XXXIII sesja  Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Kargowej.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Kargowa do  roku 2020, z perspektywą do 2030 roku

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie XXXIII sesji Rady Miejskiej.