Zaproszenie na XII Sesję Rady Miejskiej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w dniu 28 października 2019 r. (poniedziałek) odbędzie się uroczysta  XII sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 16:00  w Mediatece Światowid w Kargowej.

Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.      Odczytanie uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Kargowa” dla śp. profesora Zbigniewa Horbowego.

4.       Prezentacja osoby, której nadano tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Kargowa.

5.       Wręczenie aktu „Honorowy Obywatel Gminy Kargowa”.

6.       Zamknięcie XII sesji Rady Miejskiej.

                                                                              Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski