Zaproszenie na transmisję online z posiedzenia komisji RM

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 dnia 7 grudnia 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 odbędzie się zdalny tryb obradowania wspólnego posiedzenia trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.     

Transmisja będzie dostęrpna pod adresem: https://user.sesje.pl/?

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski

Do pobrania: