Zaproszenie na posiedzenie komisji RM

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i Statutu Gminy Kargowa § 69.1 i § 70.1 zwołuję dnia 6 września 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji ds. Gospodarki, Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Obywatelskich RM.      

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja z realizacji budżetu gminy Kargowa za pierwsze półrocze 2021.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym 1 miasta Kargowa (druk 213);
  2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 151/7 w obrębie geodezyjnym Wojnowo (druk 214);
  3. pozbawienia kategorii dróg gminnych (druk 215).
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie wspólnego posiedzenia komisji.      

Projekty uchwał dotyczące porządku obrad komisji umieszczone są na www.bip.kargowa.pl -  zakładka Uchwały Rady Miejskiej - Projekty uchwał.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Łukasz Pokorski

Transmisja z posiedzenia będzie dostępna pod adresem:  https://portal.posiedzenia.pl/kargowa (zakładka "transmisja")