Zaproszenie do składania ofert na demontaż i odbiór płyt falistych zawierających azbest na terenie Gminy Kargowa

Zaproszenie do składania ofert na demontaż i odbiór płyt falistych zawierających azbest na terenie Gminy Kargowa