Zaproszenie do składania kandydatur do komisji oceniającej zadania publiczne na rok 2021

Zaproszenie do składania kandydatur do komisji oceniającej zadania publiczne na rok 2021.