Zapraszamy do głosowania nad Budżetem Obywatelskim na 2017 rok

Od dnia 17 października 2016 r. można głosować nad wyborem zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.  Wszystkie wniesione projekty przeszły proces weryfikacji i po pozytywnym ich zakwalifikowaniu poddajemy pod państwa głosowanie. Przypominamy, że na zadania te wyodrębniona zostanie w budżecie gminy  kwota 150 tys. zł.

Można głosować na poszczególne propozycje w siedzibie i godzinach pracy Urzędu w dniach 17 - 21 października 2017 roku, pokój nr 19.

 

ZESTAWIENIE

ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW DO „BUDŻETU OBYWATELSKIEGO” NA 2017 ROK

 

 

Lp.

Data

wpływu

 

Nazwa zadania

 

 

Koszt zadania

 

1.

 

14.09.2016

 

 

Miasteczko ruchu drogowego •

 

30.000

 

 

2.

 

 

14.09.2016

 

 

Budowa oświetlenia ulicy Widokowej

 

60.000 

 

3.

 

 

20.09.2016

Budowa oświetlenia ulicznego przy pasażu na ul. Powstańców Wlkp.

 

50.000

 

4.

 

23.09.2016

 

Oświetlenie ulicy Łąkowej między blokami 2B/2A

 

30.000

 

5.

30.09.2016

Lodowisko – plac przy stadionie•

10.000

 

 

Uzasadnienie •

Do pkt.1 Komisja weryfikacyjna zaproponowała realizację zadania w mniejszym zakresie finansowym tzw. mobilnego miasteczka, tańszego rozwiązania i taką wersję przedsięwzięcia poddała pod głosowanie.

Do pkt.5 Zadanie zrealizowane zostanie na stadionie miejskim w Kargowej w sprzyjających warunkach naturalnych. Koszt budowy lodowiska przy szkole podstawowej znacznie przekroczyłby kwotę budżetu.

Z informacji uzyskanych od producenta lodowisk sezonowych inwestycja tego typu szacowana jest na ok. 250-300 tys. zł netto.

ZESTAWIENIE NIEZAKWALIFIKOWANYCH

WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO „BUDŻETU OBYWATELSKIEGO” NA 2017 ROK

 

Lp.

Data

wpływu

 

Nazwa zadania

Koszt zadania podany przez wnioskodawcę

 

Opinia zespołu

weryfikującego

1.

14.09.
2016 r.

 

Wspomaganie nauki programowania
z Ozobotem
w gimnazjum

 

10.000

Od  jesieni  ubiegłego roku Gmina Kargowa,
w partnerstwie ze szkołami przygotowywała projekt edukacyjny „Nowoczesna szkoła – kompetentni uczniowie…”. Wszystkie propozycje wspomagające naukę, zgłoszone przez nauczycieli na etapie tworzenia projektu, zostały uwzględnione we wspólnym przedsięwzięciu, na które otrzymaliśmy dofinansowanie. Projekt będzie realizowany
w roku szkolnym 2016/17, zaś zakończony zostanie w końcu 2017 roku. Wniosek powyższy nie został wcześniej zgłoszony, stąd też nie znalazł się we wniosku aplikacyjnym, zgłoszonym przez gminę do Urzędu Marszałkowskiego.

 

2.

19.09.
2016 r.

 

Garaż dwustanowiskowy

OSP Kargowa

150.000

Zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim wartość zadania wynosi 330 tys. zł. Realizacja zadania wymaga pozyskania środków zewnętrznych.

 

3.

30.09.
2016 r.

Oświetlenie ścieżki rowerowej Kargowa-Chwalim

 

150.000

Z  uwagi  na  planowaną   przebudowę  drogi
nr 32  w pobliżu projektowanej stacji paliw nie jest możliwe obecnie określenie  zakresu prac związanych z budową oświetlenia przy ścieżce rowerowej. Dokładny  zakres będzie  możliwy po wybudowaniu stacji paliw oraz przebudowie drogi nr 32. W zakresie tej inwestycji zostanie zbudowane oświetlenie na pewnym odcinku drogi nr 32.