Zakup agregatu prądotwórczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kargowej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze uruchomił pomoc finansową dla lubuskich gmin na zakup agregatów prądotwórczych wspomagających system reagowania kryzysowego i działania ratownicze jednostek należących do KSRG. W związku z powyższym gmina Kargowa realizując zadanie pod nazwą „Zakup agregatu prądotwórczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kargowej” jako pierwsza dzięki priorytetowym środkom pomocowym Funduszu, zakupiła agregat prądotwórczy EUROPOWER z silnikiem benzynowym HONDA Model EP13500TE AVR o mocy 13,5 kVA. Wartość agregatu to 14 500,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w formie dotacji w kwocie 7 250,00 zł.

Zakupiony agregat będzie wykorzystywany przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kargowej i będzie służył zwiększeniu efektywności usuwania zagrożeń środowiska i ludzi w sytuacjach kryzysowych i podczas akcji ratowniczych. Jest to bardzo ważny zakup, który posłuży lokalnej społeczności m.in. w przypadku poważnych awarii wywołanych żywiołami atmosferycznymi, będzie stanowić zabezpieczenie energetyczne w przypadku niespodziewanych, długotrwałych przerw w dostawie prądu – szczególnie dla mieszkańców gminy korzystających z aparatury podtrzymującej życie.

 

Link do strony funduszu: http://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna-aktualnosci/pierwszy-agregat-dla-kargowej