Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

W piątek, 25 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Wszystkie klasy, w towarzystwie swoich wychowawców i licznie przybyłych rodziców, zebrały się na boisku szkolnym i wzięły udział w uroczystości.
 
Apel rozpoczął swoim przemówieniem pan dyrektor Zbigniew Michalski, który powitał przybyłych gości i podziękował wszystkim za ten ciężki i nietypowy rok pracy. Swoje wystąpienie zakończył pożegnaniem księdza Mateusza Pobihuszki, który w okresie wakacyjnym zakończy swoją posługę w Kargowej i, tym samym, pracę w naszej szkole.
 
Następnie głos zabrał pan burmistrz Jerzy Fabiś, który przy okazji swojego przemówienia wręczył nagrodę Burmistrza Kargowej uczniowi klasy IVC Hubertowi Pietruszyńskiemu, który w tym roku szkolnym nie tylko uzyskał bardzo wysoką średnią, ale i brał udział w zawodach pozaszkolnych, w których osiągał sukcesy sportowe.
 
Po wystąpieniach pana przewodniczącego Rady Miasta, pana Łukasza Pokorskiego i pana dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Tomasza Furtaka, nastąpiło wręczenie stypendiów dyrektora i świadectw z wyróżnieniem dla uczniów z najwyższymi wynikami. W tym roku szkolnym była to bardzo liczna grupa, a na szczególne wyróżnienie zasługuje klasa IVB, która w tym roku uzyskała najwyższą średnią w szkole a świadectwo z wyróżnieniem otrzymało aż 14 uczniów.
 
Po wręczeniu wszystkich nagród pan dyrektor ogłosił rozpoczęcie wakacji i życzył wszystkim udanego wypoczynku.