Zakończenie roku szkolnego

Z uwagi na panujące ograniczenia kontaktów bezpośrednich w obecnej sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19 nie odbyła się uroczysta akademia na Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020.

Jedynie klasy VIII Szkoły Podstawowej spotkały się  na sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej. Obecni:  Z-ca Burmistrza Marta Paron, Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz  Pokorski,  Przewodnicząca Rady Rodziców Elżbieta Moder – Żukowska oraz  Dyrektor Zbigniew Michalski pożegnali absolwentów, życząc zdrowia i powodzenia w nowych szkołach oraz bezpiecznych wakacji.

Świadectwa i wyróżnienia przekazali uczniom oddziałów I – VII wychowawcy, w oddzielnych dla każdej klasy pomieszczeniach szkolnych.

Nagrodę Burmistrza w kwocie po 400 złotych, przyznaną za bardzo dobre wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/2020 otrzymali: absolwentka Oliwia Krzystek oraz Magdalena Grzelecka uczennica klasy VI  i Dorota Kozak uczennica klasy  V.