Zakończenie prac związanych z budową ulicy Polnej w Kargowej

15 czerwca tego roku odbyło się symboliczne otwarcie nowego, przebudowanego odcinka ulicy Polnej. W otwarciu uczestniczył dziewięćdziesięcioletni, najstarszy mieszkaniec ulicy Polnej, Pan Krystian Grelak, burmistrz Kargowej oraz wykonawca robót. Do przecięcia wstęgi i symbolicznego otwarcia drogi zaprosiliśmy pierwszego mieszkańca ulicy Polnej, najdłużej oczekującego na modernizację. Roboty trwały od marca do maja. Przebudowany został odcinek od skrzyżowania z ulicą Górną do skrzyżowania z ulicą Stromą. Droga posiada nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, zaś na posesje zostały wykonane zjazdy. Na prośbę mieszkańców zostały zaprojektowane i wybudowane dwa progi spowalniające ruch. Wartość robót budowlanych wyniosła blisko 530 tys. złotych. Prace związane z budową całej ulicy Polnej były prowadzone od 2016 r. w kilku etapach. Po zakończeniu obecnej inwestycji na całej drodze o długości 900 metrów, od skrzyżowania z ulicą Kasztanową do skrzyżowania z ulicą Górną droga posiada nawierzchnię z betonowej kostki brukowej a łączny koszt inwestycji wyniósł około 1 mln 470 tys. złotych.