Wyniki konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 20 stycznia 2020 r.

Do pobrania: