Wykaz stowarzyszeń, klubów, organizacji działających na terenie gminy Kargowa

L.P.

Nazwa organizacji, klubu, stowarzyszenia

Adres (siedziba, organizacji, klubu, stowarzyszenia)   

 

1.

Unia Inicjatyw Lokalnych

 

66-120 Kargowa

ul. Powstańców Wielkopolskich 8

 

2.

Zrzeszenie Kupców Miasta i Gminy

66-120 Kargowa 

ul. Marchlewskiego 4/3

3.

Uczniowski Klub Sportowy „TOP – SPIN”

 

66-120 Kargowa

ul. Marchlewskiego 45

4.

Uczniowski Klub Sportowy „Dąbrówka”

66-120 Kargowa

ul. Szkolna 1

5.

Miejski Klub Sportowy „Cargovia”

66-120 Kargowa

ul. Modrzewiowa 9  

6.

Kargowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

66-120 Kargowa

ul. Browarna 7
 

7.

Lubuski Klub Turystyczny „AGROŚ”

66-120 Kargowa

ul. Browarna 7A  

8.

Wojnowo – Perspektywą Turystyczną Ziemi Kargowskiej – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego

 

66-120 Kargowa  

Wojnowo 15a

9.

Centrum Wspierania Rozwoju Społecznego

 

 66-120 Kargowa  

ul. Dolna 38

 

10.

Parafialny Zespół Caritas

66-120 Kargowa

ul. Marchlewskiego 43

11.

Stowarzyszenie Muzyczne Forum 

 

 66-120 Kargowa  

ul. Sulechowska 32

 

12.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Smolno Wielkie

Smolno Wielkie 115

66-120 Kargowa   

13.

Stowarzyszenie wsi-Karszyn- Dąbrówka, Organizacji Działającej na Rzecz Rozwoju Lokalnego

Karszyn 29

66-120 Kargowa

14.

Kółko Rolnicze (Koło Gospodyń Wiejskich)

Smolno Wielkie 106

66-120 Kargowa

15.

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „PIAST”

 

Sulechów  z/s W Wojnowie

66-120 Kargowa

16.
MUKS Kargowa
ul. Ogrodowa 7
 
66-120 Kargowa