Wyjaśnienie Prezesa ZGK w sprawie awarii na stacji uzdatniania wody

Wyjaśnienie Prezesa ZGK w sprawie awarii na stacji uzdatniania wody.