Wyjaśnienia Prezesa ZGK w sprawie jakości wody

Wyjaśnienia Prezesa ZGK w sprawie jakości wody.