Wybrano sołtysa w Starym Jaromierzu

 

Dnia 24 lutego br. w świetlicy wiejskiej w Starym Jaromierzu odbyło się zebranie wyborcze sołtysa i rady sołeckiej. Na 171 uprawnionych do głosowaniu w zebraniu udział wzięło 57 mieszkańców wsi tj.33%.


O godz. 18,00 Przewodniczący Zebrania Pan Krzysztof Woziński – Z-ca Burmistrza upoważniony przez Burmistrza Kargowej Sebastiana Ciemnoczołowskiego, otworzył posiedzenie, witając wszystkich przybyłych. Z-ca Burmistrza zapoznał obecnych z trybem wyboru sołtysa i rady sołeckiej, a pod koniec zebrania odpowiadał na zgłoszone pytania i wnioski.

 

Jedynym zgłoszonym przez zebranie wiejskie kandydatem na sołtysa był Pan Marek Jokś, pełniący tę funkcję dotychczas. W wyniku wyborów, zgodnie z ustaleniami Komisji Skrutacyjnej Pan Marek Jokś został wybrany sołtysem wsi Stary Jaromierz na kadencję 2010-2014 uzyskując 55 głosów.

 

Decyzją zebrania wiejskiego ustalono 5-cio osobowy skład Rady Sołeckiej, do którego weszli państwo : Barbara Kornaszewska, Jerzy Fabiś, Sławomir Bosiacki, Iwona Duda, Arleta Sołtan. W zebraniu uczestniczyli: Pani Danuta Wilińska- Grzesiuk Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Pan Michał Zielonka radny Rady Miejskiej w Kargowej.