Wybrane zadania w Budżecie Obywatelskim na 2016 rok

98 mieszkańców Kargowej oddało głosy wcześniej zgłoszonym i zweryfikowanym zadaniom w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Poniżej prezentujemy tabelę informującą o zgłoszonych zadaniach w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok i uzyskanej punktacji.

 

 

Lp.

 

Nazwa zadania

Orientacyjny

koszt zadania

Ilość uzyskanych punktów

Wybrane zadanie

 

1.

 

 

Plac zabaw dla dzieci na Osiedlu Dąbrówka.

 

60 000

 

260

I – miejsce -zadanie przyjęte do realizacji

 

2.

 

 

Ławeczka z postacią Macieja Kozłowskiego.

 

20 000

 

33

 

 

3.

 

 

Street Workout Park (miejsce do ćwiczeń kalistenicznych).

 

 

60 000

 

91

 

 

4.

 

 

Kargowa Game Event -  turniej gier komputerowych.

 

 

10 000

 

62

 

 

5.

 

Przebudowa drogi  dojazdowej do posesji miedzy ulicami: Dworcową
i Kwiatową.

 

 

150 000

 

197

 

W głosowaniu  mieszkańców miasta zadanie nr 1 „Plac zabaw dla dzieci na Osiedlu Dąbrówka” uzyskało największą liczbę  punktów. Na budowę placu zabaw będziemy się starali pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych, zakładamy, że kwota 60.000 zł będzie stanowiła udział własny. Ostateczny koszt zostanie ustalony po zaprojektowaniu i zatwierdzeniu kosztorysu inwestorskiego.

Pozostałe zadania będą realizowane wg kolejności uzyskanej punktacji do wyczerpania środków. Zakłada się, że kwota pozostała po zrealizowaniu zwycięskiego zadania, pozwoli na realizację drugiego w kolejności zadania nr 5, w technologii ulepszenia i utwardzenia nawierzchni drogi gruntowej.

Biorąc pod uwagę wysoką punktację zadań nr 3 i 4 oraz ich innowacyjny charakter, zadania te zostaną ujęte w projekcie budżetu na rok 2016, poza Budżetem Obywatelskim.