Wybrane inwestycje w budżecie obywatelskim na 2018 rok

Głosowanie nad Budżetem Obywatelskim V edycji na 2018 rok zakończone. Wzięły w nim udział 234 osoby przyznając punkty w skali 0-5 wcześniej zgłoszonym i zweryfikowanym zadaniom. Zwycięskie pomysły mieszkańców niebawem zostaną wpisane do projektu budżetu miasta na 2018 rok.

Mieszkańcy w głosowaniu zdecydowanie opowiedzieli się za doposażeniem jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kargowej. Kolejne dwa zadania: budowa odwodnienia ulicy Łąkowej i budowa oświetlenia drogowego na ścieżce rowerowej Kargowa-Chwalim otrzymały jednakową ilość punktów. Podjęliśmy decyzję o ich wyborze mimo, że wykonanie  trzech zadań przekroczy, wydzieloną w budżecie przyszłego roku kwotę 150 tys. złotych. Kompleksowe koszty realizacji inwestycji zostaną ustalone po zaprojektowaniu oraz skosztorysowaniu inwestycji i wówczas burmistrz wystąpi do Rady Miejskiej z wnioskiem o wprowadzenie zadań do budżetu gminy w 2018 roku.

Dziękujemy za udział w tegorocznej edycji.

Poniżej prezentujemy tabelę informującą o przyznanej punktacji zgłoszonych wniosków.
 

WYBRANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 ROKU i UZYSKANA PUNKTACJA

 

 

Lp.

 

Nazwa zadania

Orientacyjny

koszt zadania

Ilość  uzyskanych punktów

 

Zadanie przyjęte do realizacji

1.

 

Doposażenie jednostki OSP Kargowa

 26.000 zł

 

778

 

Przyjęte do realizacji

2.

 

Miasteczko ruchu drogowego

100 000 zł

191

 

3.

 

Budowa odwodnienia
ulicy Łąkowej

125.000 zł

385

Przyjęte do realizacji

4.

Budowa oświetlenia drogowego na ścieżce rowerowej Kargowa-Chwalim

 

 

120 000 zł

385

Przyjęte do realizacji

5

Zakupienie defibrylatorów AED  (2 szt.)

 

16 000 zł

302