Wybrane inwestycje w budżecie obywatelskim na 2017 rok

Zakończono głosownie nad Budżetem Obywatelskim 2017 roku. Udział w głosowaniu wzięło 58 osób przyznając punkty w skali 0-5 wcześniej zgłoszonym i zweryfikowanym zadaniom.
Mieszkańcy w głosowaniu zdecydowanie opowiedzieli się za budową oświetlenia na  ulicy Widokowej przyznając największa liczbę punktów. Zwycięski wniosek zgłosił pan Rafał Gasztyk, mieszkaniec ul. Widokowej.

Budowę oświetlenia na ulicy Powstańców Wlkp. (pasaż handlowy) zgłosili panowie Mirosław Wieczorek i Mieczysław Dziewałtowski, zaś na ul. Łąkowej pani Dagmara Majewska. Wniosek w sprawie utworzenia lodowiska przedłożyła Rada Młodzieżowa.

Na wybrane przedsięwzięcia wydzielona została w budżecie przyszłego roku kwota 150 tys. złotych. Zadania będą realizowane wg kolejności uzyskanej punktacji do wyczerpania środków. Kompleksowe koszty realizacji inwestycji zostaną ustalone po zaprojektowaniu
i skosztorysowaniu inwestycji.

Poniżej prezentujemy tabelę informującą o przyznanej punktacji zgłoszonych wniosków.
 

WYBRANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2017 ROKU i UZYSKANA PUNKTACJA

 

 

Lp.

 

Nazwa zadania

Orientacyjny

koszt zadania

Ilość  uzyskanych punktów

 

Zadanie przyjęte do realizacji

1.

 

Budowa oświetlenia
ulicy Widokowej

60.000,-

164

 

Przyjęte do realizacji

2.

 

Budowa oświetlenia ulicznego -  pasażu na ul. Powstańców Wlkp

 

50.000,-

97

Przyjęte do realizacji

3.

 

Oświetlenie ulicy Łąkowej między blokami 2B/2A

30.000,- 

80

Przyjęte do realizacji

4.

 

Lodowisko – plac przy stadionie

10.000 ,-

30

Będzie realizowane o ile warunki atmosferyczne pozwolą

5.

Miasteczko ruchu drogowego

30 000,-

22

Brak realizacji