Wybory sołtysa w Nowym Jaromierzu

Dnia 2 marca br. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Nowym Jaromierzu odbyło się zebranie wyborcze sołtysa i rady sołeckiej. Na 48 uprawnionych do głosowania w zebraniu udział wzięło 16 mieszkańców tej wsi, tj. 31 % .

Przewodniczący zebrania Pan Krzysztof Woziński – Z-ca Burmistrza, upoważniony przez Burmistrza Kargowej Sebastiana Ciemnoczołowskiego otworzył posiedzenie witając wszystkich przybyłych.
Z-ca Burmistrza zapoznał obecnych z ordynacją wyborczą do wyboru sołtysa i rady sołeckiej, a pod koniec zebrania odpowiadał na poruszone tematy.

Jednym zgłoszonym przez zebranie wiejskie kandydatem na sołtysa był Pan Leon Stoksik, pełniący tę funkcję od 16 lat. W wyniku tajnego głosowania zgodnie z ustaleniami Komisji Skrutacyjnej Pan Leon Stoksik został wybrany sołtysem wsi Nowy Jaromierz na kadencję 2010-2014 uzyskując 15 głosów.

Decyzją zebrania wiejskiego ustalono 4-ro osobowy skład Rady Sołeckiej, do którego weszli państwo: Paweł Stoksik, Mirosław Borczyk, Czesław Miśko, Joanna Czyżewska.


Ponadto w zebraniu uczestniczyli: Pan Janusz Skopowski wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz Pan Michał Zielonka radny Rady Miejskiej w Kargowej.