Wnioski złożone w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

15 sierpnia zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zostały złożone trzy wnioski, na inwestycje wskazane poniżej:

1. Budowa drogi w Chwalimiu.

Budowa drogi wraz z oświetleniem drogowym w obrębie działki nr 401/1 w Chwalimiu o dł. 918 m. W ramach inwestycji zostanie przebudowane skrzyżowanie drogi gminnej z drogą krajową nr 32.

Przewidywana wartość inwestycji – 2.430.000,00 zł.

2. Budowa odcinka drogi gminnej relacji Dąbrówka – Karszyn.

Zadanie obejmuje budowę drogi o dł. 280 m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 313.

Przewidywana wartość inwestycji – 620.000,00 zł.

3. Budowa ul. Lipowej w Kargowej.

Zadanie obejmuje budowę drogi o dł. 467 m i szer. jezdni 6 m z obustronnymi chodnikami o szer. 2 m. Nawierzchnia wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej.

Przewidywana wartość inwestycji – 1.750.000,00 zł.

Dofinansowanie z Programu przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach obszarów pogrupowanych od najbardziej do najmniej priorytetowych. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Wszystkie złożone wnioski dotyczą obszaru najbardziej priorytetowego – priorytet 1: budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej – dla którego poziom dofinansowania wynosi 95%. W ramach trzech zadań wnioskujemy łącznie o kwotę 4.560.000 zł. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.