Wizytacja dróg powiatowych

Wizytacja dróg powiatowych

(mail o podobnej treści został wysłany do starosty zielonogórskiego)

W związku z wizytacją dróg powiatowych, najpierw przez radnych Rady Powiatu a później przez wójtów i burmistrzów z powiatu zielonogórskiego oraz propozycję starosty zielonogórskiego o przedstawienie jednej z dróg do oględzin, wnioskuję o obejrzenie drogi do Wojnowa, od krzyżówki z drogą krajową nr 32, jako traktu najbardziej uczęszczanego, z największym natężeniem ruchu, ze wszystkich dróg powiatowych na terenie gminy. W sezonie ale także poza sezonem turystycznym ogromna liczba turystów odwiedza Wojnowo, miejscowość atrakcyjną turystycznie, w której działalność prowadzi zarządzany przez starostwo szpital dla dzieci. Wojnowo, miejscowość turystyczna, posiada  dwie plaże nad jeziorem,  z pomostami, z których korzystają turyści. W Wojnowie znajduje się Rybacka Chata, bar serwujący potrawy regionalne z ryb, często odwiedzany przez klientów.

Nawierzchnia drogi powiatowej do Wojnowa, zdezolowana zębem czasu, jest zbudowana z betonu, jeszcze w latach przedwojennych. Zbyt mała szerokość jezdni jest zagrożeniem dla mijających się pojazdów. Pobocze utwardzane tłuczniem, niestabilne, stwarza niebezpieczeństwo uszkodzenia samochodów, szczególnie szyb, odpryskującymi kamieniami.

Proponuję utwardzenie pobocza gotowymi płytami betonowymi o szerokości 80 cm. Koszt utwardzenia drogi o długości 2 km wyniesie 500 tysięcy złotych.

Droga powiatowa nr 1191 F jest drogą wstydu, w XXI wieku, w gminie Kargowa.

Wnioskuję zatem o ujęcie tej drogi w harmonogramie modernizacji dróg powiatowych.

Jerzy Fabiś, burmistrz Kargowej