Wizytacja dróg powiatowych

10 czerwca br. odbyła się wizytacja  dróg powiatowych w  gminie Kargowa przez Komisję Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Rady Powiatu Zielonogórskiego.  Celem spotkania było określenie stanu infrastruktury drogowej i wytyczenie priorytetów inwestycyjnych w perspektywie najbliższych kilku lat w powiecie zielonogórskim.

Na terenie gminy Kargowa wizytowano drogi powiatowe z Klenicy do Kargowej - przez Karszyn, drogę ze Smolna Wielkiego do Trzebiechowa oraz drogę od krzyżówki Wojnowo do wsi Wojnowo. W oględzinach dróg uczestniczyli burmistrz Jerzy Fabiś i z-ca burmistrza Marta Paron. Wskazali na konieczność poszerzenia drogi betonowej do Wojnowa oraz poprawę bezpieczeństwa w wiosce. Chodzi o utworzenie miejsc parkingowych w pobliżu parku i pałacu. W tym celu gmina wyasygnuje z budżetu kwotę 10 tysięcy zł, a więc połowę kosztów przesunięcia i modernizacji ogrodzenia, w celu utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych.

Jednocześnie burmistrz zadeklarował udział finansowy w kontynuacji modernizacji kolejnego 200 metrowego odcinka drogi powiatowej w Obrze Dolnej, zbudowanego z płyt betonowych, kwotą 40 tysięcy zł.

 W składzie komisji biorącej udział w pracach lustracyjnych wzięli radni z gminy Kargowa Alicja Szułcik i Dariusz Wróblewski oraz radni z powiatu Danuta Pyrtko, Gabriela Maciejewska, Leokadia Loch, Adam Jaskulski i Damian Wolski. W wizytacji ze strony powiatu udział wziął wicestarosta Tadeusz Pająk, dyrektor PZZD Agnieszka Stelmasik i inspektor Jarosław Judziński.

Czy po wizytacji komisji inwestycja poszerzenia drogi powiatowej do Wojnowa zostanie ujęta w priorytetach powiatowych? Odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona po zbilansowaniu potrzeb i ustaleniu priorytetów inwestycyjnych przez komisję i ich przyjęciu przez Radę Powiatu Zielonogórskiego, o czym mieszkańców gminy poinformujemy w późniejszym czasie.