Wizyta w Schulzendorf

W dniu 14 września 2017 r. licząca 25 osób grupa słuchaczy Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wiceburmistrz Kargowej Marta Paron na zaproszenie seniorów z naszej niemieckiej partnerskiej gminy uczestniczyła w jednodniowej wycieczce do Schulzendorf. Program spotkania obejmował między innymi zwiedzanie ciekawych obiektów i zakątków gminy. W trakcie zwiedzania uczestnicy gościli w zakładzie elektroinstalacyjnym, który jest największym pracodawcą w gminie (zatrudnia ponad 120 osób) i specjalizuje się w wykonawstwie kompletnych instalacji elektrycznych dużych obiektów przemysłowych. Kolejnym punktem programu był spacer ścieżką dydaktyczno-przyrodniczą ukazującą bogactwo fauny i flory miejscowego lasu, w tym kilkusetletni pomnikowy dąb szypułkowy. Spacer zakończył się wizytą w miejscowym kościele ewangelickim, którego pastor opowiedział o życiu religijnym miejscowości. Po smacznym obiedzie odbył się quiz z zakresu wiedzy o historii, gospodarce i zabytkach obu partnerskich gmin. Uczestnicy zapoznali się również z najważniejszymi obiektami życia społeczno-kulturalnego gminy Schulzendorf: szkołą, halą sportowo-widowiskową, przedszkolem oraz wysłuchali w Kościele Patronackim koncertu muzyki klasycznej w wykonaniu artystów Filharmonii z Magdeburga. Na zakończenie wycieczki odbyło się podsumowanie quizu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz upominków.