Wizyta studyjna w Gminie Niegosławice

Dzięki uprzejmości wójta Jana Kosińskiego i  dyrektora zakładu budżetowego, burmistrz z mieszkańcami Wojnowa, wizytowali  inwestycję budowy kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków. Gmina w ubiegłym roku zrealizowała inwestycję we wsi Mycielin, za kwotę 4,7 mln złotych. Długość sieci wyniosła 8,7 km, wykonanej w technologii kanalizacji ciśnieniowej. W tej koncepcji na wszystkich posesjach zainstalowano indywidualne pompy, z małymi zbiornikami retencyjnymi. Koszt jednego przyłącza wyniósł 13 tysięcy zł. Mieszkańcy nie ponosili kosztów inwestycyjnych. Jedynym kosztem dla gospodarstwa indywidualnego, jest zużyta energia elektryczna z własnego gniazda. Niewielki, bo najniższy koszt wyniósł 5 zł miesięcznie. Wykonano 104 przyłącza. Odpowiadając na pytania o awaryjność, o zapychanie się instalacji, sieci tańszej, o mniejszych przekrojach rur, gospodarze stwierdzili że jest marginalna.

Podczas dialogu technicznego, jaki w ubiegłym roku nasza gmina przeprowadziła z uczestnikami przesłuchań, zamierzającymi przystąpić do realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno prawnego, jedna z firm zaprezentowała wykorzystanie technologii budowy kanalizacji ciśnieniowej, jako tańszego rozwiązania.

 Niezwykle ciekawym rozwiązaniem jest lokalna, nieduża oczyszczalnia ścieków, o wydajności 30 m3 na dobę.  Wykorzystana technologia jest niedroga, ponieważ gospodarka osadowa jest uproszczona,  osad wywozi się do gminnej oczyszczalni ścieków, w celu dalszego oczyszczenia,

Rozwiązanie kapitalne dla małej miejscowości, takiej jak Wojnowo, oddalonego od oczyszczalni miejskiej. Budowa  kolektora przesyłowego może okazać rozwiązaniem droższym. Oczywiście konieczne są duże środki na podobna inwestycję. Oczekujemy na  nową perspektywę finansową UE. Najpierw oczyszczalnia w Kargowej!