Wizyta przedstawicieli ITD w Kargowej

29 stycznia br. na zaproszenie burmistrza przybyli do Kargowej  Rafał Tymkiewicz, naczelnik Delegatury Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie i  naczelnik wydziału Michał Frąckowiak.

O dłuższego czasu, w imieniu mieszkańców, walczymy o umieszczenie w Kargowej na drodze krajowej nr 32 urządzenia rejestrującego prędkość. Celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ograniczenie prędkości  poruszających się pojazdów, a szczególnie TIRów. W wyniku wcześniejszych rozmów samorząd nasz miał ponieść koszty przeniesienia urządzenia spod Nowego Miasteczka i jego montażu w Kargowej. Niestety obiecany fotoradar został zniszczony przez wandali i bezpowrotnie utracony. Jak stwierdzili przedstawiciele ITD sprawa Kargowej jest nadal aktualna,  pomimo, że liczba wypadków w mieście się obniżyła, wg punktacji ITD z wysokości 59,4 pkt. w 2012 r., 32 pkt. w 2016 r. do 29,5 pkt. w 2017 r., pod warunkiem pojawienia się szansy otrzymania przez instytucję nowych urządzeń rejestrujących prędkość. Samorząd w dalszym ciągu deklaruje współfinansowanie realizacji montażu fotoradaru.