Wielodzietna rodzina straciła swoje plony. Nowy właściciel zaorał ziemię nim zdążyli cokolwiek zebrać