Ważne! Odpowiedź Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" na pismo Burmistrza Kargowej.

W związku z zapytaniem radnej Mirosławy Koziołek i  licznymi skargami mieszkańców gminy Kargowa na niewłaściwe funkcjonowanie PSZOK-u,  nieprzyjmowania odpadów takich jak: papa, wełna mineralna, styropian budowlany itp., poniżej przedstawiamy pismo Związku Międzygminnego ,,EKO-PRZYSZŁOŚĆ'' kierowane do PreZero Service Zachód Sp. z o. o.

Jak wynika z odpowiedzi tego typu odpady powinny być odbierane, zgodnie z umową z wykonawcą usługi odbioru odpadów, w ilościach określonych w dokumencie.

Do pobrania: