W naszej gminie Seniorów w wieku 90 lat i więcej jest 46

W 2020 roku jubileusze 90 i 95 - lecia urodzin będzie obchodzić 12 osób, w tym 1 osoba 95 – lecie i 11 osób 90 – lecie.

Pamiętamy o wszystkich Jubilatach i po uzgodnieniu z rodzinami odwiedzamy te osoby w dniu Ich urodzin. Tak też było 30 stycznia 2020 roku. W tym dniu 90 lat ukończyła Pani Gertruda Buła, od urodzenia mieszkanka Kargowej i z tej okazji z-ca burmistrza Kargowej Marta Paron i kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Wierzbińska odwiedziły Jubilatkę w Jej domu, składając najserdeczniejsze życzenia oraz wręczając upominek i kwiaty. Pani Gertruda Buła wraz z mężem wychowali troje dzieci, doczekali się 9 wnuków oraz 16 prawnuków. W swoim życiu zawodowym wykonywała różne prace. Przez kilka lat była zatrudniona w Goplanie, zajmowała się też pracą chałupniczą wykonując swetry na maszynie, a także pracowała w Ośrodku Zdrowia w Kargowej. Od wielu lat jest wdową. Spotkanie z Panią Gertrudą i Jej rodziną przebiegło w miłej atmosferze.