W dniu 18 lipca 2021 r. wybrano nowych radnych

Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze I zarządził wybory uzupełniające do Rady Miejskiej  w Kargowej dla okręgów wyborczych nr 10 (obejmujący ulice: Chwalimska, Czekoladowa, Goplany, Kilińskiego, Kompanii Wielichowskiej, Kościelna, Mickiewicza, Paukszty, Piaskowa, Słodka, Słowackiego, Zaułek Szczęśniaka w Kargowej) i nr 14 (obejmujący Smolno Wielkie  nr od 1 do 121) na skutek wygaśnięcia mandatów dwóch radnych.

W dniu 18 lipca 2021 r. przeprowadzono głosowanie w okręgu wyborczym nr 10. Nowym radnym został wybrany pan Andrzej Damian Wnęk z listy KWW SPOKOJNA KARGOWA.

W związku z tym, iż w okręgu wyborczym nr 14 została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, w okręgu tym nie przeprowadzono głosowania. Mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania uzyskał pan Radosław Konopka z listy KWW SPOKOJNA KARGOWA.    

Wyborcom dziękujemy za udział w głosowaniu, a nowo wybranym Radnym życzymy sukcesów i owocnej współpracy.

https://zielona-gora.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-samorzadowe-i-referenda-lokalne/wybory-i-referenda-w-toku-kadencji/kadencja-2018-2023/wybory-uzupelniajace/wybory-uzupelniajace-do-rady-miejskiej-w-kargowej-w-okregu-wyborczym-nr-10-i-14-zarzadzone-na-dzien-

https://bip.kargowa.pl/system/obj/9162_Obwieszczenie_Komisarza_Wyborczego_z_dnia_18_lipca_2021.pdf